Monday, January 23, 2012

Гэрийн даалгавар

Энэ долоо хоногт охины гэрийн даалгавар шотланд шүлэг цээжлэх юм. Уншиж чадахгүй юм чинь бид дуудаж өгөх хэрэгтэй байдаг. Гэтэл шүлэг нэг иймэрхүү, бид нүдээ гурвалжин дөрвөлжин болгоод харахаас цаашгүй. Хамт ажилладаг шотланд хүүхнээр дуудуулж нэг юм баримжаа олж авах шив...

Snailie
by Sheila Blackhall

Snailie snailie on the waa,
Are ye niver feart ye'd fa?
Wi yer hoosie on yer back
Like a hiker wi a pack?
Feech, snailie! Ditch yer snoot!
Slivvrin ower the watter spoot!