Monday, October 7, 2013

Энэ жилийн анагаах ухааны салбарын Нобэлийн шагналтан тодорлоо


Амьд биеийн эсүүд хоорондоо хэрхэн мэдээлэл дамжуулж, харьцдаг механизмыг нээсэн гурван эрдэмтэн (хоёр америк Жэймс Ротман, Ранди Шэкман болоод Германы Томас Судхоф) энэ жилийн анагаах ухааны салбарын Нобэлийн шагналын эздээр тодров. Энгийн жишээ татвал тархинаас гар хөл болоод бусад эрхтэн уруу мэдээлэл эсийн түвшинд хэрхэн дамждаг вэ гэдгийг тайлсан нээлт гэж ойлгож болно.  Чухам энэ ситемийн доголдол Алцxаймэр болоод булчин хатангирших зэрэг мэдрэлийн системийн  олон өвчний голлох шалтгаан болдог. Энэхүү шагнал нь тэдний 30 гаруй жилийн хөдөлмөрийн үр дүн ажээ.

No comments: