Sunday, June 30, 2013

John Denver: Annie's song

Нэг сонсоод чихэнд хоногшдог дуу байдаг даа. Нэлээн дээр дээ энэ дуу энд тэнд хааяа сонсогдоход нэг их танил санагддаг байлаа. Дараа нь хэрэг болгож хэн ий ямар нэртэй дуу болохыг нь мэдэж авсан юм. Жон Дэнвэрийн анхны эхнэр Аннидаа зориулсан дуу юм гэнэ. Энгий мөртлөө чин сэтгэлийн үгтэй, нэг талаар монгол шүлэгтэй төстэй хэв маягтай юм уу. Хүний үнэн сэтгэлийн үг болохоор тэр үү сэтгэлд их ойр буудаг юм. Дөчөөд жилийн өмнө бичсэн энэ дуу цагийн шалгуурыг даваад өнөө ч хүмүүсийг баясгаж яваа дуртай дууны нэг дээ.

Annie's song


You fill up my senses
Like a night in a forest
Like the mountains in springtime
Like a walk in the rain
Like a storm in the desert
Like a sleepy blue ocean
You fill up my senses
Come fill me again

Come let me love you
Let me give my life to you
Let me drown in your laughter
Let me die in your arms
Let me lay down beside you
Let me always be with you
Come let me love you
Come love me again

You fill up my senses
Like a night in a forest
Like the mountains in springtime
Like a walk in the rain
Like a storm in the desert
Like a sleepy blue ocean
You fill up my senses
Come fill me again

No comments: