Saturday, March 5, 2016

Март дөхсөн тул

Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр гэдгийг марталгүй, утга учиртай тэмдэглэж өнгөрөөх ёстой өдөр гэдгийг та нар минь санаарай даа. Эдний Independent гэдэг сонинд Март дөхсөнийг тохиолдуулж нэг ийм нийтлэл гарсан байна. Тоо баримтыг нь товчлон оруулав:
1. Дэлхийн нийт эмэгтэйчүүдийн гуравны нэг нь амьрдалынхаа туршид ямар нэг хүчирхийлэлд өртдөг.
2. Насанд хүрээгүй охидын 10% нь бэлгийн хүчирхийлэлд өртдөг.
3. Нийт бичиг үсэггүйчүүдийн гуравны хоёр нь эмэгтэй.
4. Дэлхийн бүх парламентийн гишүүний 20% нь л бас дэлхийн 19 орны төрийн тэргүүн нь эмэгтэй.
5. Дэлхийд тэргүүлэх 500 компанийн дөрвөн хувь нь эмэгтэй даргатай.
6. Дэлхийн хамгийн баян 500 хүний 55 нь эмэгтэй.
7. Яг өнөөгийн хурдаар бол 118 жилийн дараа эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн цалингийн ялгаа үгүй болно.
8. Хөгжиж буй орны эмэгтэйчүүдийн гуравны нэг нь гэр бүл дотроо шийдвэр гаргахад орлоцох эрхгүй.

No comments: