Tuesday, October 9, 2012

Франц ба Америкийн квантийн физикчид энэ жилийн Нобэлийн шагналтнаар тодров


Францын Сарж Харош (Serge Haroche) ба Америкийн Дэйвид Уайнланд (David Wineland) нар квантийн бөөмийг устгалгүй ажиглаж болох аргачлал боловсруулж нэвтрүүлсэн ажлаараа энэ жилийн Нобэлийн шагнал хүртлээ. Ийм бөөмийг ялгаж авах тун төвөгтэй, бөгөөд ялагж авсаны дараа амархан шинж чанараа алддаг аж. Мэргэжлийн хүн биш тул хар үгээр тайлбар хийхийг оролдов.

No comments: