Saturday, December 8, 2007

Оньсого #13 хариу

Заяа хамгийн түрүүнд хоёр оньсогыг зөв таалаа. Эхнийх нь хонь (зарим хүн хариуг нь хонины сүүл ч гэдэг, аль аль нь зөв байж болох), дараагийнх нь бөөр. Оньсогыг сонирхож, таахад оролцсон та бүхэнд бүгдэд чинь их баярлалаа.

No comments: