Monday, November 2, 2015

Нөхөн үржихүй болоод эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн хамаарал

Арван гурван жилийн турш Европын 10 орны 323 мянган эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг ажигласан судалгааны дүгнэлтэнд нөхөн үржихүйн хүчин зүйлс наслалтанд нөлөөлдөг болохыг дурджээ. Нийт оролцогсдын (судалгааны эхэнд оролцогсод 50 настай байсан) 14000 нь судалгааны явцад нас барсанаас 6000 нь хорт хавдраар, 2400 нь зүрх судасны өвчнөөр өнгөрчээ. 
Тухайн 13 жилийн туршид нас барах эрсдлийн хүчин зүйлийг сийлрүүлбэл:
- Сарын тэмдэг 15 наснаас хойно үзэгдсэн бол нас барах эрсдэл 12 настай анхны сарын тэмдэг үзсэн хүмүүсээс 10% бага. 
- Хорь хүрээгүй байхдаа анхны хүүхдээ төрүүлсэн бол нас барах эрсдэл 26-30 насандаа төрүүлсэн хүмүүсээс 10% их, харин 31 болоод түүнээс дээш насандаа анхны хүүхдээ төрүүлсэн бол энэ эрсдэл 8% их.
- Хүүхэдтэй эмэгтэйчүүдийн дунд хүүхдээ хөхөөр хооллосон бол нас барах эрсдэл угжсан эхчүүдээс 8% бага.
- Жирэмсэнээс сэргийлэх дааврын бэлдмэл хэрэглэж байсан бол эрсдэл 10% бага (энэ зөвхөн тамхи татдаггүй эмэгтэйчүүдэд хамаарна).
Нөхөн үржихүй наслалтанд хэрхэн нөлөөлдөгийг яг таг тайлж чадаагүй ч бэлгийн дааврын төвшний нөлөө бий гэж судлаачид үзэж байна. Жишээ нь, сарын тэмдэг эрт ирэх нь бэлгийн даавар эрт ялгарч байгаагийнх. Ийм тохиолдолд хөхний хорт хавдраар өвчлөх магадлал өсдөг. 

Эх сурвалж энд.

No comments: