Monday, October 5, 2015

2015 оны анагаахын салбарын Нобэлийн шагналтнууд


Анагаах ухааны салбарын энэ оны Нобэлийн шагналд Ирландын Уйллиам Кэмпбэл, Японы Сатоши Омура, Хятадын Юуюу Ту нарыг шалгаруулжээ. Кэмпбэл Омура нарын гэдэсний паразит хорхойны эмчилгээнд оруулсан хувь нэмрийг харин Юуюу Ту-ийн хумхаа өвчний эмчилгээнд оруулсан хувь нэмрийг үнэлж шагнасан байна. Юуюу Ту нь хятадын шинжлэх ухааны салбарт Нобэлийн шагнал хүртсэн анхны судлаач бөгөөд дэлхийн 12 дахь эмэгтэй эрдэмтэн гэнэ.

No comments: