Sunday, May 11, 2008

Оньсого #35 хариу


Оньсогоны хариу мөөг. Энэ миний мэддэггүй боловч олны мэддэг оньсого байсан бололтой, оролцсон улсын ихэнх нь зөв таалаа. Зөв таасан хүмүүсийн нэрс: Саарал, Sol@ce, Anonymous, Bibby, Жаагий, Ганаа, Амарсайхан, Дэстини. Оньсого таалцсан та бүгдэд маш их баярлалаа.

No comments: