Saturday, March 1, 2008

Оньсого #25 хариу

Оньсогоны хариу тэмээ,

Хоёр хүн ширээнд сууна (хоёр бөх)
Хоёр харуул харна (хоёр нүд)
Дөрвөн хүн шавар нухна (дөрвөн хөл)
Нэг хүн ялаа үргээнэ (сүүл)

Ганаа, Жаагий, Арсун, Заяа нар зөв таалаа. Бумаа ах дөхүүлжээ. Оньсого таахад оролцсон та бүхэнд бүгдэд чинь баярлалаа.

No comments: