Sunday, March 16, 2008

Оньсого #27 хариу

Энэ оньсогоны хариу хуш мод ба самар юмаа. Арсун ганцаараа бүрэн таалаа. Саарал, Заяа, Anonymous, Артаньяан, Бум-Эрдэнэ нар зөвхөн самар эсвэл самрын мод гэж таасан нь бүрэн биш хариулт байлаа. Ямар ч гэсэн таасан болоод таах гэж оролдсон та бүхэндээ баярлалаа.

No comments: